Μάρσιποι


Απλά mei tai – βασική μορφή

Mei tai στη βασική μορφή με πολύχρωμο ή μονόχρωμo ύφασμα στην εξωτερική ή εσωτερική πλευρά.