Μάρσιποι


 Mei tai με τσέπη

Το mei tai στολίζεται μπροστά με μικρή ή μεγάλη τσέπη. Η τσέπη βοηθάει τον γονέα να έχει μαζί του μικροπράγματα, όπως κλειδιά, μια πάνα κτλ.