Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 (GDPR) 

Η Εταιρεία μας με διακριτικό τίτλο «Το Κίτρινο», η οποία θα αποκαλείται ακολούθως «Εταιρεία», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Ηρακλείου 26, Τ.Κ. 54624, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ν.2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ν.3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, ο κανονισμός διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005), και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679), ακολουθεί την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε και αποθηκεύονται για λογαριασμό σας από την Εταιρεία μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο τηλέφωνο 6948807305 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tokitrino@gmail.com για να ενημερωθείτε σχετικά.

1. Πως και που χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε χρησιμοποιούνται ή επεξεργάζονται ανάλογα με την υπηρεσία, εξ αφορμής της οποίας ζητήθηκε η συλλογή τους, με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Παρακάτω τίθενται τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ή επεξεργάζονται ανά υπηρεσία που σας παρέχουμε, και είναι τα ακόλουθα:

α.  Στη Φόρμα Επικοινωνίας με την Εταιρεία μας

·      το όνομα και το επίθετο

·      η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μας μαζί σας προς εξυπηρέτηση του αιτήματός σας και υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

β. Στη Φόρμα Παραγγελίας της Εταιρεία μας

·      το όνομα και το επίθετο, η πλήρης διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία (για ιδιώτες)

·   η Επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης διεύθυνση της έδρας, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, το επάγγελμα, ο αριθμός τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία (για επιχειρήσεις)

·      η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις, προσφορές

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μας μαζί σας προς εξυπηρέτηση του αιτήματος σας ή και για την αγορά, επιστροφή, έλεγχο κατάστασης ενός προϊόντος, έκδοση παραστατικού, για την ενημέρωσή σας για τα νέα προϊόντα, καθώς και ενδεχόμενη διεκδίκηση της νόμιμης αμοιβή μας.

γ. Τηλεφωνικά

Οι κλήσεις που πραγματοποιούνται από και προς την Εταιρεία μας ενδέχεται να ηχογραφούνται για την βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

δ. Μέσω email

Τα email που αποστέλλονται από και προς την Εταιρεία μας μπορούν να διατηρούνται για τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

στ. Εγγραφή στο Newsletter

Κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία μάς χορηγούνται με δική σας συγκατάθεση και παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση σας σχετικά με προσφορές, διαγωνισμούς ή άλλα νέα του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πάντοτε συναφή με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

2. Νόμιμοι λόγοι αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, αποθηκεύονται από την Εταιρία μας και τα επεξεργαζόμαστε, εφόσον έχουμε νόμιμο λόγο για την επεξεργασία αυτή, όπως η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών ή πώλησης, η επίλυση των διαφορών, η πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή η επιβολή των όρων και προϋποθέσεων

3. Σχετικά με ανήλικους και παιδιά

Η Εταιρεία μας δεν παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών, εκτός αν χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

4. Σχετικά με την διαβίβαση ή και την κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους

Η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει με συγκεκριμένους όρους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας εταιρίες, με σκοπό την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Όταν η Εταιρεία μας είναι απαραίτητο να διαβιβάσει συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, αυτό γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ρητή συναίνεση σας. Αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την Εταιρεία Internet Exelixis για λύση κάποιου θέματος ασφάλειας, hacking κ.λ.π. Η κοινοποίηση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας μας και του φυσικού ή νομικού προσώπου που αφορά.

Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας. Υποχρεούται δε να μεριμνεί, ώστε η επιλογή των τρίτων στους οποίους θα αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζουν  ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμονται από αυτό το νομικό πλαίσιο.

5. Σχετικά με την αποθήκευση αρχείων προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύγχρονες εφαρμογές για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το εκάστοτε κανονιστικό και νομικό πλαίσιο λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον με την κάλυψη ειδικού πιστοποιητικού SSL ώστε να κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω αυτών των υπηρεσιών/εφαρμογών. Οι servers που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έχουν εγκατεστημένα προγράμματα διασφάλισης της ακεραιότητας και της αποτροπής επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ καλύπτονται με security software για την αποτροπή οποιασδήποτε κακόβουλης επίθεσης, τα οποία και ανανεώνονται τακτικά με τις τελευταίες εκδόσεις τους.

6. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για το διάστημα που διατηρείτε τον λογαριασμό σας και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του, ή για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα

i) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

ii) Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

iii) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

iv) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων: Σε περίπτωση που ανακαλέσετε της χορηγηθείσα συγκατάθεση για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία μας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που συνιστά επεξεργασία, κατά τους ορισμούς του παρόντος Κανονισμού και να διατηρεί τα δεδομένα στο αρχείο του για όσο χρονικό διάστημα έχει υποχρέωση.

v) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Το δικαίωμα να γνωρίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

vi) Δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς κα να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: tokitrino@gmail.com
τηλ: (0030) 6948807305

Τέλος, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 11523, ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

8. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας σας διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από περιπτώσεις κλοπής, υφαρπαγής, απώλειας ή καταστροφής.

9. Πολιτική Cookies

i) Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Αυτός ο ιστότοπος, προκειμένου να συμμορφωθεί με το GDPR της ΕΕ, εμποδίζει προληπτικά όλα τα cookies έως ότου ένας χρήστης συναινεί ρητά στη χρήση του cookie.

Χρησιμοποιούμε τεχνικά cookies για να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία των χρηστών σας, να παρακολουθήσουμε τη συνεδρία σας, τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών και να θυμηθούμε πού βρίσκεστε στη διαδικασία παραγγελίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, αλλά αυτά ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

ii) Χρήση των cookies

Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Session Cookie
  • Google Adwords
  • Google Adwords Conversion
  • Google Analytics
  • Cookie Consent

iii) Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς ατομικά ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

 10. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου Προσωίκών Δεδομένων: 5 Απρ 2019

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google